ถ้าลูกถามอย่างนี้ ท่านจะตอบยังไง?

how to

ถ้าคนถามคำถามนี้คือลูกของท่าน เป็นคนที่ท่านรักมาก

และท่านก็อยากให้เขาเก่ง อยากให้เขามีอนาคตสดใส

และในเวลาเดียวกันก็อยากให้เขามีแรงกาย-แรงใจในการเรียน

ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร ?