หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 2 เล่มของ Dale Carnegie ที่โด่งดังทั่วโลก

 2dalecarnegie

 หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 2 เล่มนี้ของ Dale Carnegie โด่งดังทั่วโลกมาประมาณ 80 ปีแล้ว
 ตามที่ผมอ่านดู เนื้อหาในหนังสือนี้มี 3 อย่างที่สุดวิเศษ คือ 【1】คำแนะนำ 【2】ตัวอย่างประกอบคำแนะนำ【3】การใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และสวยงาม
  ผมขอชวนให้ท่านอ่านครับ
https://goo.gl/L4Zjxg
https://goo.gl/suQ1XM