เมื่อต้องเอ่ยคำลา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/goodbye.htm

goodbye