Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

parts of speech และ parts of a sentence

สวัสดีครับ
       ผมเคยเน้นหลายครั้งแล้วว่า เรื่องพื้นฐานที่สุดของแกรมมาร์ คือเรื่อง parts of speech (ประเภทของคำ) และ parts of a sentence (ส่วนประกอบของประโยค)

       [1] parts of speech (ประเภทของคำ) มีอยู่ทั้งหมด 8 ประเภท คือ

parts-of-speech 8

1. Noun – คำนาม
2. Pronoun – คำสรรพนาม
3. Verb – คำกริยา
4. Adjective – คำคุณศัพท์
5. Adverb – คำวิเศษณ์
6. Preposition – คำบุพบท
7. Conjunction – คำสันธาน
8. Interjection – คำอุทาน
       เมื่อเราอ่านหรือฟังประโยค ไม่ว่ายาวหรือสั้น เราจะต้องจับให้ได้อย่างชัดเจนว่าคำหรือกลุ่มคำใดเป็นคำประเภทใดใน 8 ประเภทนี้

       [2] parts of a sentence (ส่วนประกอบของประโยค)

ppp

       ในประโยคหนึ่ง ๆ สามารถแบ่งง่าย ๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประธาน หรือ subject และส่วนกริยาซึ่งบอกว่าประธานทำอะไร หรือเป็นอะไร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประธาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า predicate

        และวันนี้ผมไปเจอ eBook สั้น ๆ เล่มนี้ ที่ผู้เขียน คือ Elizabeth O'Brien สรุป 2 เรื่องนี้ คือ →parts of speech และ →parts of a sentence อย่างค่อนข้างกระชับและชัดเจน
http://www.english-grammar-revolution.com/support-files/beginners_guide_to_grammar_s.pdf 
       เมื่อเข้าไปแล้วขอให้ท่านขยายภาพใหญ่ ๆ ให้ชัด ท่านจะเห็นว่า ประโยคตัวอย่างที่ Elizabeth นำมาแสดงชนิดของคำนั้น ที่ด้านล่างของภาพเขาลากเส้นแสดงความสัมพันธ์ของ parts of speech และ parts of a sentence และเรียกการลากเส้นเชื่อมโยงอย่างนี้ว่า sentence diagramming
       Elizabeth มีเว็บไซต์ที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
http://www.english-grammar-revolution.com/english-grammar-exercise.html 
http://www.english-grammar-revolution.com/diagramming-sentences.html 
       และเขายืนยันว่า สำหรับทั้งครูและนักเรียน Grammar จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าเราศึกษาและวิเคราะห์ประโยคในลักษณะที่เป็น sentence diagramming
       เขามีคลิปสั้น ๆ ให้ดูนิดหน่อย
       เรื่อง parts of speech (สำเนียงของคุณ Elizabeth ชัดและฟังง่ายมาก ใช้ฝึก listening ได้เป็นอย่างดี)

       เรื่อง sentence diagramming

       ท่านผู้อ่านครับ เรื่อง → sentence diagramming นี้ผมเจอมาสัก 20 ปีแล้ว แม้ตอนนี้ท่านกูเกิ้ลด้วยคำนี้ ก็จะเจอเรื่องนี้มากมาย ยกตัวอย่าง 2 ลิงก์ง่าย ๆ นี้

  1. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/diagrams2/one_pager1.htm 
  2. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/diagrams2/one_pager2.htm 

       แต่โดยส่วนตัว ผมไม่ค่อยชอบที่จะศึกษาเรื่องนี้จริงจังนักและก็เลยไม่ได้หยิบมันมาฝากท่านผู้อ่าน แต่ไม่กี่วันมานี้ผมมาเจอเรื่องนี้อีกและได้คิดว่า ถึงตัวเองไม่ชอบและไม่ถนัด แต่คงมีบางท่านที่อาจจะชอบและถนัดเรื่องนี้ วันนี้จึงหบิบมาฝาก
       ที่นี่ครับ → http://www.english-grammar-revolution.com/sitemap.html 

       และที่เว็บไซต์นี้ ผมดาวน์โหลด eBook เล่มเล็ก ๆ มาได้ 10 เล่ม ก็เลยนำมาฝากด้วยครับ
          → http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/GrammarRevolution.rar 
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/pg/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com