Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านดิก อังกฤษ → ไทย ให้คล่อง

Cambridge EnglishThai Dictionary- Translate from English to Thai

♥ English–Thai Dictionary (Cambridge) เป็นดิก อังกฤษ → ไทย ที่พิเศษคือ นอกจากให้คำแปลศัพท์เป็นภาษาไทย ยังมี ①คำนิยามและ ②ประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เว็บนี้ฝึกการอ่านดิก อังกฤษ → อังกฤษ
 → http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-thai/ 
▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀
♦ ทุกคำในหน้าเว็บดิกนี้เป็นลิงก์ ถ้าต้องการดูคำแปลไทยของศัพท์ตัวใด ก็ให้ ①ไฮไลท์ศัพท์ตัวนั้น และ ②คลิก Definition
แต่ควรไฮไลท์เฉพาะตัวศัพท์ เช่น
☑ คำว่า materials ก็ไฮไลท์แค่ material
☑ คำว่า badly ก็ไฮไลท์แค่ bad
☑ คำว่า bringing ก็ไฮไลท์แค่ bring
☑ คำว่า laughed ก็ไฮไลท์แค่ laugh
☑ คำว่า unintended ก็ไฮไลท์แค่ intend
▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀
การฝึกทำได้ 2 วิธี คือ
【1】พิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลงในช่อง Search English - Thai ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บดิก
【2】ไฮไลท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และคลิก Definition ตามที่ชี้แจง
✔ ฝึกไปเรื่อย ๆ กับทั้งศัพท์เก่าและศัพท์ใหม่ วันละเพียง 10 - 30 นาที, ไม่นานก็จะสามารถใช้ดิก อังกฤษ - อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว
▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀
ถ้าต้องการฟังเสียงอ่านคำศัพท์(เพื่อฝึกฟังและออกเสียงตาม) ก็เปิดดิก อังกฤษ - อังกฤษ Cambridge Learner's Dictionary อีก 1 tab คู่กัน
 → http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/ 
▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com