Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาศัพท์ข่าวเป็นหมวด ๆ ที่ BANGKOK POST LEARNING

Bangkok Post- Vocabulary help
       นสพ. BANGKOK POST มีหน้า BANGKOK POST LEARNING ให้เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

  1. HOMEPAGE  
  2. LEARNING HOMEPAGE
  3. LEARNING FROM NEWS
  4. S WEEKLY
  5. ENGLISH CLINIC
  6. LEARNING TOGETHER
  7. ENGLISH TEST

       และมีหน้าที่รวมศัพท์ข่าวไว้ด้วยกัน จนถึงวันนี้ (17 สิงหาคม 2560) มีทั้งหมด 1115 หน้า ๆ ละประมาณ 30 คำ รวมทั้งหมดกว่า 3 หมื่นคำ โดยศัพท์แต่ละคำจะแสดง 3 ส่วน คือ
     (1)คำศัพท์ ซึ่งเป็นลิงก์สีฟ้า เมื่อคลิกก็จะไปยังลิงก์เนื้อข่าวที่ศัพท์นั้นปรากฏ
     (2)ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ
     (3)คำแปลเป็นภาษาไทย
     → http://www.bangkokpost.com/learning/vocabulary/all 
      ที่ลิงก์รวมศัพท์ข่าว A-Z นี้ ท่านสามารถใช้ศึกษาศัพท์ข่าวเป็นหมวด ๆ โดยเพียงพิมพ์คำที่ท่านต้องการศึกษาลงไป จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ เว็บก็จะแสดงศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เราพิมพ์ค้น ไม่ว่าคำ ๆ นั้นจะเป็น noun, verb, adjective, phrase, idiom, คำประสม

     ยกตัวอย่างคำที่พบบ่อย ๆ ข้างล่างนี้ อย่างเช่น คำว่า ชนะ หรือ แพ้ จะมีคำให้ใช้เขียนข่าวภาษาอังกฤษหลายคำ  แต่ละคำก็มีความหมายเหลื่อม ๆ กันไปบ้าง เมื่อเราศึกษาคำพวกนี้ที่หน้านี้ อย่างน้อยจะช่วยให้เรารู้ว่า ในภาษาข่าวเมื่อเขาจะสื่อความหมายในทำนองนี้ เขามักจะใช้คำศัพท์หลาย ๆ คำพวกนี้ เมื่อเรารู้ไว้ก่อน เวลาไปอ่านข่าวก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

       ท่านที่ต้องการศึกษาศัพท์ข่าวเป็นหมวด ๆ ใช้บริการที่นี่ได้เลยครับ
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com