Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

test ระดับทักษะภาษาอังกฤษ ที่ oxfordschoolofenglish.com

Placement test

ลอง test ระดับทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองดูซีครับ 84 ข้อ ให้เวลา 45 นาที
https://www.oxfordschoolofenglish.com/tests/placement/ 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com