48 คำถามและตอบพื้นฐาน ที่ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษ

♥https://www.youtube.com/watch?v=E3gwtERfCFw


♦และอีกหลายคลิป ที่นี่

https://www.youtube.com/user/Kaylee1der/playlists