คลิปเล่าสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษภายใน 3 นาที

คลิปนี้สรุปสามก๊กทั้งเรื่องภายในเวลา 3 นาทีกว่า ๆ ภาษาอังกฤษของเขาชัดเจน ฟังง่าย ดีครับ

https://www.youtube.com/watch?v=oShgJnuRzYs