เพลงฝรั่งแปลไทย

 letitbe

  1. คลิปเพลงสากลแปลไทย ชุดที่ 1 •  ชุดที่ 2 • ชุดที่ 3
  2. youtube   หรือ ที่นี่ 
  3. http://www.educatepark.com/แปลเพลง 
  4. https://izmusictranslate.wordpress.com/ 
  5. http://www.introlyrics.com/ 
  6. http://melodyinthai.com/ 
  7. https://www.aelitaxtranslate.com/study  

check 28 Feb 2019