Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ความสามารถอันจำกัดของ ❝ดิกอังกฤษ→ไทย❞ ที่ต้องใช้ ❝ดิกอังกฤษ-อังกฤษ❞ ช่วย

2dictbluered
     คือว่า ผู้รู้ที่เรียบเรียง ❝ดิกอังกฤษ→ไทย❞ เมื่อเขาตั้งต้นด้วยคำศัพท์อังกฤษ งานแรกสุดที่เขาจะทำก็คือ หาคำศัพท์ภาษาไทยที่มันตรงที่สุดมาเทียบ ถ้ามีคำนั้นอยู่ก็ใส่เป็นคำแปลได้เลย, แต่ถ้าไม่มีก็หาคำแปลที่ใกล้เคียงที่สุดมาเทียบ, แต่ถ้ายังไม่มีอยู่นั่นเอง ก็อาจจะต้องเรียบเรียงคำแปลอื่นมาเทียบ เช่นเป็นคำสั้น ๆ ในเชิงบรรยาย หรือบัญญัติคำแปลใหม่ขึ้นมา เป็นต้น
    แต่สรุปง่าย ๆ ก็คือ ภาษาไทยใน ❝ดิกอังกฤษ→ไทย❞ ทั้งเล่ม ที่ประกอบด้วย (1)คำไทยสั้น ๆ ที่มีอยู่แล้วและนำมาแปลเทียบ (2)คำไทยสั้น ๆ ที่พยายามเรียบเรียงเป็นคำนิยาม (3)คำแปลที่ตั้งขึ้นใหม่เป็น "ศัพท์บัญญัติ" ทั้ง 3 ประเภทนี้บ่อยครั้งที่มันก็ยังไม่สามารถสื่อความหมายของศัพท์ในภาษาอังกฤษได้ "ถูกต้อง" และ "ครบถ้วน" เพราะคำแปลที่พยายามให้ไว้อย่างดีที่สุดนั้นแม้ไม่ผิด - ใช้ได้, แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ก็ยัง พลาด-เพี้ยน-ขาด-เกิน-ตก-หล่น ไม่มากก็น้อย
    ผมขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่ภาพนี้
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/aa/fc/2c/aafc2c8ef50c2b075e902ee79e0a260e.jpg 
    เขาบอกว่า เมื่อเราจะสื่อความหมายพื้น ๆ ที่เป็นคู่กัน เช่น good-bad, sad-happy, big-little หรือ verb พวก หัวเราะ(laugh), วิ่ง(run), เดิน(walk), มองดู(look), ตกใจ(scared) มันมีคำอื่น ๆ ใช้แทนได้อีกหลายคำ
    คราวนี้พอผู้รู้เขานำคำพวกนี้มาสอนหรือบอกเรา ก็พยายามหาคำแปลมาเทียบ แต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว บางคำก็มีภาษาไทยที่ถูกต้องครบถ้วนให้แปลเทียบ แต่บางคำก็ไม่มี หรือมีแต่ไม่ดีพอ
   จึงมาถึงข้อสรุปว่า เราพยายามหัดใช้ดิกอังกฤษ-อังกฤษให้คล่องเถอะครับ เพราะว่าดิกอังกฤษ→ไทย แม้ใช้งานได้ดีแต่ก็มีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์ที่ความหมายคล้าย ๆ กัน หรือคำ synonym มันคล้ายแต่ก็ต่าง และไอ้ตรงที่ต่างนี้แหละครับ ที่ต้องให้ ❝ดิกอังกฤษ-อังกฤษ❞ บอกว่าต่างยังไง เวลาเราหยิบไปใช้จะได้ไม่พลาด และใช้ได้อย่างมั่นใจ
     อีกอย่างหนึ่ง ทุกวันนี้มีศัพท์และความหมายใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากและเร็ว จนดิกเล่มหรือดิกเว็บผลิตคำแปลไทยออกมาไม่ทัน ที่พึ่งสุดท้าย ก็ ❝ดิกอังกฤษ-อังกฤษ❞ นี่แหละครับ
     ไปดูที่นี่ครับ→ http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=5684:2017-07-24-15-36-02&catid=59&Itemid=129 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com