Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

♥ ฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ 5 เว็บนี้ - พูดได้แน่ ๆ ♥

บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี

       5 เว็บข้างล่างนี้ ผมพิจารณาดูแล้ว มีเนื้อหาและการนำเสนอ ที่สามารถช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนสอนพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้
       ① เนื้อหาในเว็บ แบ่งเป็น ง่าย → ยาก หลายระดับ ท่านสามารถเริ่มฝึกที่ระดับซึ่งเหมาะสมกับพื้นฐานของท่าน
       ② หัวข้อการฝึกพูด มีหลากหลาย ท่านสามารถเลือกฝึกในหัวข้อ ซึ่งตรงกับการใช้งานของท่านมากที่สุดก่อน
       ③เนื้อหาที่ให้ฝึก มีตั้งแต่ศัพท์เป็นคำ ๆ, เป็นวลีสั้น ๆ , เป็นประโยคที่ยาวขึ้น, เป็นกลุ่มประโยคที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน ท่านสามารถเลือกฝึกสลับไปสลับมาได้ตามใจชอบ
       ④ มีข้อความให้อ่านและคลิกฟัง, ซึ่งมีทั้งคลิกฟังทั้งบท หรือคลิกข้อความ หรือคลิกเรื่องหมาย ►เพื่อฟังแต่ละประโยค จะคลิกฟังซ้ำกี่ครั้งก็ได้
       ⑤ ตอนฝึกพูด ในครั้งแรก ๆ อาจจะพูดพร้อมกับอ่านข้อความ, แต่เมื่อคุ้นแล้ว ให้ฝึกฟัง+พูด โดยไม่เหลือบไปดูข้อความ ฝึกอย่างนี้หลาย ๆ ครั้ง จนชินหูและชินปาก และพูดได้คล่อง

       ลองฝึกดูนะครับ ผมเชื่อว่า 4 เว็บนี้ ช่วยท่านได้แน่ ๆ ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องเสียเงินให้แก่โรงเรียนสอนภาษาฯ และก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียนด้วย

【เว็บที่ 1】http://www.englishspeak.com/ (มีคำแปลภาษาไทย)
http://www.englishspeak.com/th/english-lessons
http://www.englishspeak.com/th/english-phrases
http://www.englishspeak.com/th/english-words

 

【เว็บที่ 2】https://www.speaklanguages.com/english/ (มีคำแปลภาษาไทย)

คลิกวลี/ประโยค ภาษาอังกฤษ เพื่อฟังเสียง/พูดตาม/ตอบ
https://th.speaklanguages.com/อังกฤษ/
https://th.speaklanguages.com/อังกฤษ/วลี/
→ https://th.speaklanguages.com/อังกฤษ/คำศัพท์/

 

【เว็บที่ 3】http://basicenglishspeaking.com/
http://basicenglishspeaking.com/common-expressions-english/
http://basicenglishspeaking.com/100-common-phrases-and-sentence-patterns/
http://basicenglishspeaking.com/daily-english-conversation-topics/

 

【เว็บที่ 4】http://www.talkenglish.com/
http://www.talkenglish.com/lessonindex.aspx

 

【เว็บที่ 5】→ http://www.skesl.com/english-speaking-courses.aspx
 

【แถม】https://www.espressoenglish.net/
https://www.espressoenglish.net/100-answers-to-common-english-questions/

 

      ถ้าต้องการ ดิก อังกฤษ ↔ ไทย ก็ → คลิกที่นี่

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com