คำถามพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้วย Wh- และ How

คำถามพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้วย Wh- และ How - Wh- Questions

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/คำถามพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้วยWhและHow.htm