300 ประโยคสั้นๆ / วลี ภาษาอังกฤษ | English by chris

300 ประโยคสั้นๆ - วลี ภาษาอังกฤษ - English by chris

300 ประโยคสั้นๆ / วลี ภาษาอังกฤษ | English by chris  

จำไว้ใช้ในการพูด
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/300phrases_Englishbychris.pdf