Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เสริมการฝึกภาษาอังกฤษที่ youtube.com ด้วย voicetube.com


สวัสดีครับ
ผมเชื่อว่าแทบทุกท่านก็ใช้ประโยชน์จาก YouTube ในการฝึกภาษาอังกฤษ
www.youtube.com 
แต่วันนี้ผมไปเจอเว็บหนึ่งที่ดูแล้ว น่าจะเป็น option เสริมให้การใช้ YouTube ง่ายขึ้น - สะดวกขึ้น
คือเว็บนี้ → www.voicetube.com 
voicetube.com เขามี slogan ว่า Learn English by watching TED talks, movies, and music videos!
voicetube.com มีอะไรบ้าง

เขามีคลิปแนะนำการใช้

 แต่ผมขอแนะนำ Voicetube.com ตามแบบของผม ดังนี้ครับ
[1] เขาคัดเนื้อหาภาษาอังกฤษมาให้เราเรียน

เมื่อเข้าไปแล้ว
ด้านบนของเว็บ ให้คลิกลิงก์ที่ Channels ▼- Levels ▼- Listening Quiz
ด้านล่างสุดของเว็บ ให้คลิกลิงก์ที่ Levels - Channels - Services
[2] เมื่อคลิกลิงก์ในข้อ [1] ท่านสามารถกรองได้อีก โดยคลิกเลือกที่ 2 บรรทัดนี้ ที่อยู่ด้านบน
Sort by: Uploaded date • View count • Most collected • Duration: Any ~3 minutes • 3~5 minutes • 5~10 minutes • 10~ minutes
Accent: All Accents • US • UK AU • Other
[3] หลังจากนี้ ก็คลิกคลิปที่ต้องการศึกษา ขอให้ท่านดูไปทีละจุด ดังนี้

เมื่อคลิกปุ่ม play ►กลางจอคลิป,

ท่านจะเห็นว่า เสียงที่ได้ยินในคลิป โชว์เป็น subtitles ที่ด้านขวามือ, เป็นวรรค ๆ,

ถ้าท่านต้องการเริ่มฟังซ้ำที่วรรคไหน, ก็คลิกจอเพื่อให้มันหยุดซะก่อน, และก็คลิกที่วรรคนั้น ⧁ ที่ซีกขวาของจอ / จะฟังซ้ำก็คลิกซ้ำ / จะให้มันหยุดก็คลิกจอ

ถ้าท่านต้องการฟังเสียงอ่านคำศัพท์เพียงคำใดคำหนึ่ง

ก่อนอื่นก็คลิกจอเพื่อให้หยุดซะก่อน,

และคลิก 1 ครั้งที่ศัพท์คำนั้น, คลิกไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟังเสียง(และฝึกออกเสียงตาม)

จะคลิกฟังซ้ำก็ได้,

และคลิก X เพื่อปิด

จะฟังเสียงอ่านศัพท์ตัวอื่น ก็ทำอย่างนี้อีก

จะให้จอ play ต่อก็คลิกที่จอ

ถ้าเสียงอ่านบนจอมันหมดข้อความที่โชว์ด้านขวาของจอ, ก็ให้คลิกใต้ ⧁ อันล่างสุด ที่อยู่มุมล่างซ้ายของกรอบข้อความ

ก็จะทำให้ข้อความข้างล่างมันเลื่อนขึ้นไป

(ตอนวางเมาส์ใต้ ⧁ , เมาส์จะกลายเป็นรูปมือ)

ที่ใต้จอ ท่านสามารถคลิกเลือกความเร็วของเสียง Slow หรือ Normal ก็ได้

ที่ใต้จอลงมาหน่อย ด้านซ้าย ท่านจะเห็นคำว่า Learning Words
และก็มีคำว่า Words - Low • Words - Middle • Words - High
ท่านสามารถคลิกศึกษาเสียงอ่านคำศัพท์(+ฝึกออกเสียงตาม)ของศัพท์แต่ละกลุ่ม


ผมขอแนะนำแค่นี้แล้วกันครับ ท่านลองฝึกใช้ให้คล่อง ผมดูแล้วมีประโยชน์ทีเดียว
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com