Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

6 เว็บ ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ

grammarcheck

♣ ที่นี่ → https://blog.eduzones.com/moobo/184409 
เขาแนะนำ 6 เว็บนี้ว่าช่วยตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ
【1】 http://www.onlinecorrection.com/ 
【2】 https://spellcheckplus.com/ 
【3】 http://www.polishmywriting.com/ 
【4】 https://www.grammarly.com/   (คลิกติดตั้ง add-on ด้วย)
【5】 http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/  
【6】 https://www.paperrater.com/free_paper_grader 
♣ ท่านลอง test ดูก็ได้ครับ โดยพิมพ์ประโยคนี้ลงไป ดูซิว่ามันบอกให้แก้ไขยังไงบ้าง → You and I am friens.
♣ เว็บพวกนี้นะครับ เท่าที่ผมเคยดู แม้จะมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนักหรอก เพราะว่า ประโยคอะไรที่ซับซ้อนสักนิดมันก็เริ่มตรวจไม่ออกซะแล้ว คือมีผิดแต่มันไม่บอกว่าผิด หรือบอกถูกเป็นผิด-บอกผิดเป็นถูก หรือพอตรวจไปได้หน่อย ก็อาจจะเสนอ option เสริม ให้เราควักเงินซื้อ อะไรทำนองนี้
♣ ผมขอแนะนำคุณครูสักนิดแล้วกันครับ โดยเอาโปรแกรมใช้สอนเด็กขณะต่อเน็ต โดยพิมพ์ประโยชน์ผิด ๆ ลงไป เช่น ผิด grammar, spelling, เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ แล้วให้เด็กตรวจว่า ที่โปรแกรมมันแก้ไขนี้ เราเชื่อมันได้หรือเปล่า มันแก้ถูกหรือเปล่า หรือมีอะไรที่ผิดแต่มันไม่ยอมแก้
♣ อย่างนี้น่าจะท้าทายและสนุกดีนะครับ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com