Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ "✘ Don't say:......"

car - meaning of car in Longman Dictionary of Contemporary English - LDOCE (1)
สวัสดีครับ
       ตอนฝึกพูดภาษาอังกฤษเราไม่ควรกลัวผิดมากเกินไป เพราะถ้ากลัวมากก็จะไม่กล้าพูด เมื่อไม่พูดก็จะพูดไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้พูดออกไปก่อนพอให้สื่อสารได้ ถูกบ้างผิดบ้างค่อยว่ากันทีหลัง
       คำว่า "ค่อยว่ากันทีหลัง" นี้ แปลว่า เราพร้อมที่จะเปิดใจศึกษาและยอมรับการพูดที่ผิดพลาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ และยอมแก้ไขเพื่อจะได้พูดดีขึ้น
       เพราะฉะนั้น ข้อ ① เรากล้าพูดอย่างไม่กลัวผิด และตามด้วย ข้อ ② เรากล้าแก้ไขในสิ่งที่พูดผิด ถ้าทำได้ทั้ง 2 ข้อนี้ก็ดีเยี่ยมเลยครับ
       ที่เว็บ Longman Dictionary มีอันหนึ่งที่ดีมาก คือตอนที่เขาอธิบายความหมายหรือ definition ของคำศัพท์นั้น เขาก็โชว์ตัวอย่างที่คนนำคำศัพท์นั้นไปพูดผิด ๆ ซึ่งมักจะเป็นการผิดแกรมมาร์  หรือผิดอื่น ๆ เช่นรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับแกรมมาร์  ที่ผู้คนมักจะพูดผิดกันบ่อย ๆ และเมื่อเราได้ดูถ้อยคำที่เขารวบรวมไว้นี้ เราก็จะได้รู้ล่วงหน้า โอกาสจะพูดผิดก็น้อยลง นี่เรียกว่า ผิดเป็นครูเวอร์ชั่นของคนฉลาด คือ เรียนรู้จากความผิดของคนอื่นโดยเราไม่ต้องทำผิดซะเอง หรือถ้าผิดก็น้อย
       ขอยกตัวอย่าง การพูด คำว่า car คือ ขึ้นรถ, ลงจากรถ, อยู่ในรถ, ไปโดยรถ โดยทุกคำอธิบายจะประกอบด้วย 3 ส่วน
① คำชี้แจงสั้น ๆ แต่ชัดเจน
② ตัวอย่างการพูดอย่างถูกต้อง
③ การพูดผิดที่ต้องระวัง โดยจะมีคำว่า ✘Don't say: .... ขึ้นต้นทุกครั้ง
       คลิกดูตัวอย่าง → http://www.e4thai.com/e4e/images/photo3/car.png  
       ผมใช้เทคนิคของ Google Search ดึงคำที่เขาห้ามว่า "อย่าพูด" หรือ ✘ Don't say: ที่มีอยู่ในเว็บ Longman Dictionary มาให้ท่านดู
มันดูง่ายและก็จำง่าย หวังว่าท่านคงชอบ
       ♥ เชิญครับ → http://tinyurl.com/yc85w4u4  

pencil

หมายเหตุ:
       คำว่า รถ ในตัวอย่างข้างบน มาจากคำว่า car ซึ่งหมายถึงรถขนาดเล็ก นั่งได้ไม่กี่คน

       แต่ถ้าเป็น รถบัส หรือ bus การใช้ศัพท์ จำพวก ขึ้นรถ - ลงรถ ก็จะต่างไป คือ ขึ้นรถ จะใช้ get on, ลงจากรถ จะใช้ get off มากกว่าที่จะใช้ get in หรือ get out of อย่างที่ใช้กับ car 

          และ อยู่ใน/อยู่บน รสบัส ก็ใช้ on a bus มากกว่าใช้ in a bus
       ดูคำอธิบายจาก Longman Dictionary → ที่นี่ครับ
       ขอขอบพระคุณ →พี่แอ๋วมาก ๆ ครับ ที่ทักท้วงได้อย่างทันท่วงที

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com