Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

2 คำถามภาษาอังกฤษ ที่มีการ ถาม-ตอบ มากที่สุด

ไปรับ AjTonAmorn

♦ ผมสังเกตว่า มี 2 คำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ที่มีการถาม-ตอบ กันบ่อยมาก ในเว็บไซต์ภาษาไทย คือ
♠ คำถามที่ 1: ❝ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
ผมจึงให้ Google Search รวบรวม คำถาม-คำตอบ แบบนี้ โดยเรียงอันที่ใหม่สุดไว้บน
คลิก 
♠ คำถามที่ 2: ❝คำว่า * กับ * ต่างกันอย่างไร?
คำถามนี้ มีอาจารย์บางท่าน หรือบางเว็บ ให้คำตอบไว้มากเป็นพิเศษ ผมจึงใช้ Google Search ดึงคำถาม-คำตอบจากท่านเหล่านั้น มารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ท่านอ่านได้อย่างสะดวก
♦ อ.อดัมคลิก 
♦ อ.ต้นอมรคลิก 
♦ อ.บอมคลิก  
♦ ถาม-ตอบ ในหน้า Facebookคลิก 
♦ ภาษาอังกฤษดอทคอมคลิก 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com