20 คำภาษาอังกฤษ ที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดเป็นประจำ - อาจารย์ต้น

สอนภาษาอาจารย์ต้น- ajton English - Google Search

==►http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/20wrongwordsajton.htm