Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบระดับภาษาอังกฤษฟรี กับเว็บโรงเรียนสอนภาษาในเมืองไทย

 schooltest

      ♦เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษในเมืองไทย มีหลายเว็บที่ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษฟรี โดยมากมักจะใช้เวลาไม่นาน พอทำเสร็จและแจ้งผล ถ้าเป็นเว็บของโรงเรียนสอนภาษาก็จะบอกว่า ท่านสามารถเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นด้วยการเข้าเรียนคอร์สระดับนั้นระดับนี้ที่สถาบันสอนภาษาของเขา หรืออาจจะให้ทดลองเรียนก่อน 1 ชั่วโมงหรือ 1 วัน อะไรทำนองนี้
      ♦อย่างเช่นเว็บนี้ เขาก็มีบริการทำนองนี้

https://www.languageexpress.co.th/free-language-test/ 
http://www.wallstreetenglish.in.th/english-test.html 

ทุกท่านเข้าไปใช้บริการของเขาได้ แต่จะเรียนกับเขาหรือไม่ก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
      ♦ยังมีอีกหลายเว็บ ข้างล่างนี้ครับ
【1】 http://www.wallstreetenglish.in.th/english-test/fundamental.html 
【2】 http://www.sprachcaffe.com/thai/sprachcaffe_student/language_test_english_test.htm# _
【3】 http://www.modulolearning.com/ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี.html 
【4】 https://www.efset.org/th/ 
【5】 http://www.ef.co.th/test2/#/options 
【6】 https://www.kaplaninternational.com/th/english-level-test/form 
【7】 http://www.bkkenglish.com/placement-test/ 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com