ตัวอย่าง 13 ประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ผิดอยู่บ่อยๆ พร้อมคำอธิบาย

misatke

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/13.htm