10 วลีภาษาอังกฤษแทน “ไม่เป็นไร” พูดง่าย ใช้ได้ทันที (มีคำแปล)

10 วลีภาษาอังกฤษแทน -ไม่เป็นไร” พูดง่าย ใช้ได้ทันที (มีคำแปล) (1)

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/maipenrai.html