Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟังธรรม วันครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อภัย

♥ วันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449)
♥ผมขอนำข้อธรรมคำสอนของท่านอาจารย์ที่รวบรวมไว้ในเว็บ e4thai.com มานำเสนออีกครั้ง
♥ขอให้ทุกท่านได้รับความสะอาด สว่าง สงบ ส่งผลให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความดี ความงาม และความสุข ในธรรมะของพระพุทธเจ้า
===> คลิก 

===> คลิปคำสอน

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com