Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ผู้ช่วยสุดวิเศษในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

read for life
       ท่านผู้อ่านครับ ที่เว็บ e4thai.com ได้รวบรวมหนังสือ "อ่านนอกเวลา" ภาษาอังกฤษจำนวนมากมายไว้ที่ 2 ลิงก์นี้
【1】→ http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=161:penguin-readers&catid=70&Itemid=130 
【2】→ http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3963:story&catid=70:downloadsitscat&Itemid=130 
        บางท่านอาจจะเห็นว่าหนังสือพวกนี้มีไว้สำหรับฝึกให้อ่านเก่ง นั่นก็ถูกต้องครับ แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวผมขอมองอีกแง่หนึ่งว่า หนังสือพวกนี้ซึ่งมีหลาย Level ยาก-ง่าย ให้เลือก มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่ม speaking skill เพราะว่าถ้อยคำสำนวนภาษาในหนังสือพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็น "บทพูด" หรือ "บทเล่าเรื่อง" มักจะ❶กระจ่าง ❷กระชับ และ❸กระตุ้นความสนใจให้อ่านต่อ

       เมื่อเราอ่านหนังสือพวกนี้เป็นประจำ โดยเริ่มจาก Level ที่เหมาะสมกับตัวเอง และค่อย ๆ ขยับ Level ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม skill ที่เพิ่มขึ้น อยากจะบอกว่า นี่แหละครับคือเครื่องมืออันวิเศษสุด ที่ช่วยให้ถ้อยคำที่เราพูดสามารถดูดซับของดีจากสำนวนภาษาที่เราได้อ่าน คือ ช่วยให้เราพูดได้อย่างกระชับ-กระจ่าง-และกระตุ้นความสนใจของคนที่เราพูดด้วย
     จริงอยู่ในตำราอาจจะมีหลักเกณฑ์ที่บอกเราว่า ต้องฝึกพูดอย่างนั้น-อย่างนี้-อย่างโน้น แต่เอาเข้าจริง ๆ วิธีฝึกที่ได้ผลมากที่สุด นอกจาก❶ใช้ปากฝึกพูดตรง ๆ แล้ว ยังต้อง ❷ใช้ตาฝึกอ่าน คือฝึกให้ตัวเองได้คุ้นเคยกับสำนวนภาษาที่เราสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ โดยอ่านเรื่อย ๆ อย่าหยุด และศัพท์-สำนวน-ภาษา ดี ๆ ที่เป็นธรรมชาติ มันจะไหลเข้าตัวเราโดยไม่รู้ตัว
     วันนี้ผมมีเรื่องใหม่มาให้ลองอ่านเล่น ๆ 2 เล่ม ถ้าไม่ถูกใจ ก็เข้าไปหาเล่มอื่น ๆ ที่ถูกใจ ที่ 2 ลิงก์ข้างบน มีให้เลือกเยอะครับ
【1】 Footprints in the Forest
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Footprints-in-the-Forest.pdf 
【2】 The Amazon Rain Forest
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/TheAmazonRainForest.pdf 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com