Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เล่น 2 เกมพัฒนาคำศัพท์กับ examword.com

English Test Vocabulary

เว็บนี้มี 2 เกมให้เล่นพัฒนาคำศัพท์
【1】 ด้านซ้าย คือ Quiz of the Day ให้

(1)คลิกเลือกความหมายที่ตรงกับคำศัพท์, ถ้าคลิกผิดให้คลิกใหม่จนถูก

(2)คลิก ➔ เพื่อเล่นคำถัดไป
【2】 ด้านขวา คือ Spelling of the Day ให้

(1)อ่าน synonym และความหมายที่โจทย์ให้มา

(2)คลิกไอคอนรูปลำโพง •) เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์ ... จะฟังซ้ำก็ได้

(3)พิมพ์คำนั้นลงไป

(4)แต่ถ้านึกไม่ออกจริง ๆ ว่าเป็นคำอะไรหรือสะกดไม่ถูก ก็แค่วางมาส์บนรูปคีย์บอร์ดเพื่อดูศัพท์คำนั้น และพิมพ์

(5)คลิก ➔ เพื่อเล่นคำถัดไป
♦เชิญเล่นได้เลยครับ ➔ http://www.examword.com/ 
♠ นี่เป็น 2 เกมที่น่าเล่นทีเดียว ศัพท์ไม่ยากเกินไป ได้ฝึกทั้งอ่าน-ฟัง-ออกเสียงคำศัพท์-สะกดคำ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com