Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก verb ที่ใช้ในการพูดบ่อยที่สุด

 สวัสดีครับ
       Longman Dictionary ได้รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในการพูดบ่อยที่สุด หรือ Most frequent spoken words
      ผมได้ดึงมานำเสนอท่านเฉพาะ verb เพราะเชื่อว่า verb เป็นส่วนสำคัญของการพูด ถ้ารู้จักมากพอและใช้เป็น ก็จะช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษได้สะดวกขึ้นเยอะ
วิธีฝึก
(1) ให้เปิดหน้าเว็บนี้ด้วย Google Chrome
(2) ติดตั้ง add-on Longman Dictionary
→  คลิกติดตั้ง 
(3) ไฮไลท์ verb คำที่ต้องการฝึก, คลิกขวา, คลิก look up the word,คลิก verb ที่อยู่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นกรอบสีแดง
และศึกษา verb ตัวนั้นซึ่งท่านสามารถฝึก ทั้งอ่าน - ฟัง - พูดตาม เป็นคำ ๆ หรือทั้งประโยค (โดยคลิกไอคอนรูปลำโพง •) หน้าประโยคตัวอย่าง และฝึกพูดตามเสียงที่ได้ยิน หรือท่านจะฝึกฟังก่อน โดยคลิกฟังเสียงแต่สายตาอย่าไปมองประโยค ฝึกว่าฟังรู้เรื่องหรือไม่
       คำบางคำเป็นได้หลายอย่าง  เช่น attempt เป็นทั้ง noun และ verb ให้ท่านดูในส่วนที่เป็น verb (อาจจะอยู่ที่ท่อนล่างของหน้าเว็บ) เพื่อฝึกกับประโยคตัวอย่างที่ตรงนั้น
       ผมเชื่อว่า ถ้าท่านอดทนฝึกให้คุ้นเคยกับ Most frequent spoken verbs ชุดนี้ ด้วยวิธีอ่าน-ฟัง-พูด จะช่วยให้ท่านคล่องขึ้นเยอะในการนำไปใช้ในการพูด

              Most frequent spoken verbs (Longman Dictionary)

 

1st 1000 words

199 verbs

2nd 1000 words

177 verbs

3rd 1000 words

204 verbs

accept

add

afford

agree

allow

answer

apply

ask

base

be

become

begin

believe

bet

born

bother

break

bring

build

buy

call

care

carry

catch

cause

change

charge

check

choose

claim

clean

clear

close

collect

come

compare

consider

continue

cook

cost

cover

cut

deal

decide

depend

die

do

draw

drink

drive

drop

eat

end

enjoy

excuse

expect

explain

face

fail

feed

feel

fight

figure

fill

find

finish

fit

follow

forget

get

give

go

grow

guess

hang

happen

hate

have  

hear

help

hit

hold

hope

hurt

imagine

include

join

keep

kill

knock

know

last

lay

lead

learn

leave

let

like

listen

live

look

lose

love

make

manage

marry

matter

mean

meet

mention

mind

miss

move

need

notice

occur

offer

open

organize

pass

pay

phone

pick

plan

play

prepare

press

produce

provide

pull

push

put

raise

reach

read

realize

receive

reckon

recognize

reduce

refer

remain

require

ring

roll

run

save

say

see

seem

sell

send

serve

set

share

show

shut

sing

sit

sleep

sort

sound

speak

spend

stamp

stand

start

stay

stick

stop

suffer

suggest

support

suppose

take

talk

teach

tell

tend

thank

think

throw

train

try

turn

understand

use

wait

walk

want

wash

watch

wear

win

wish

wonder

work

worry

write

approach

argue

arrange

arrive

assess

assume

assure

attach

attempt

attend

attract

avoid

back

bear

beat

belong

benefit

bite

blame

blow

book

borrow

burn

calculate

cancel

commit

complain

complete

concentrate

confirm

connect

contact

contain

control

cool

cope

copy

count

create

cross

cry

dance

define

deliver

describe

destroy

develop

dig

disappear

discover

discuss

divide

doubt

dress

dry

earn

email

encourage

ensure

enter

equal

establish

exist

experience

express

fail

fancy

fix

fly

force

form

grab

grant

guarantee

hand

handle

head

hide

hire

identify

ignore

improve

increase

intend

interview

introduce

invite

involve

jump

kick

kid

land

laugh

lie

lift

light

list

lock

maintain

mark

measure

mess

mix

name

object

order

owe

own

pack

paint

park

place

point

pop

pour

prefer

present

pretend

prevent

print

promise

propose

protect

prove

question

quote

recommend

reflect

refuse

regard

relate

release

remove

rent

repeat

replace

report

represent

respond

retire

return

ride

rise

rub

rush

seek

select

separate

settle

shoot

shout

sign

smell

smoke

solve

spell

split

spread

study

survive

suspect

swear

switch

taste

tear

text

tie

touch

travel

treat

trust

upset

visit

vote

wake

waste

welcome

account

acknowledge

admire

adopt

advertise

alter

annoy

anticipate

appeal

approve

arise

assist

associate

attack

bake

balance

bang

behave

bend

bless

block

boil

bounce

breathe

brush

bump

cash

challenge

chase

cheat

chop

chuck

click

collapse

combine

comment

communicate

compete

conclude

consult

contribute

convince

correct

crack

damage

dare

date

defend

demonstrate

deny

deserve

design

direct

disagree

distinguish

double

drag

dream

dump

elect

emphasize

employ

enable

entitle

escape

estimate

examine

exercise

expand

explore

extend

fetch

file

fire

fish

flash

focus

forgive

free

freeze

fry

fund

gain

gather

generate

heat

hook

hurry

impose

impress

indicate

influence

inform

insist

invest

iron

issue

joke

judge

justify

kiss

lean

lend

lick

lie

limit

link

lower

mail

match

monitor

negotiate

note

obtain

operate

oppose

perform

persuade

photocopy

post

practise

pray

presume

proceed

promote

publish

punch

pursue

qualify

quit

rain

react

recall

record

register

reject

relax

relieve

rely

repair

rescue

rest

review

rip

rob

ruin

sail

satisfy

schedule

score

scratch

scream

search

sew

shake

shave

shift

shine

shove

slide

slip

slow

smile

spare

spill

spin

spoil

spot

spray

squeeze

stare

starve

state

steal

step

stir

store

stress

stretch

strike

submit

succeed

suck

suit

supply

swap

swim

tackle

test

threaten

tip

trade

transfer

translate

twist

vary

wander

warn

wave

weigh

wind

wipe

withdraw

wrap

 


 
 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com