Test ทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง ที่ arealme.com

Online English Grammar Test

มีทั้งหมด 7 test ให้ท่านคลิกทำ, และคลิก Start (ตามภาพ), แต่ละ test มี 30 ข้อ, ให้ทำด้วยตัวเอง, อย่าถามใคร, อย่าดูคำตอบจากที่อื่น, อย่าเปิดดิก, ทำเสร็จแล้วมีผลให้ดู
▬► https://www.arealme.com/online-english-grammar-test/en/