Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หนังสือ "หลวงปู่เล่าเรื่อง" พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

LP Lian

หนังสือ "หลวงปู่เล่าเรื่อง" พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ♥
ผมอ่านเรื่องนี้จบแล้วทุกบรรทัด เกิดความรู้สึกว่า ธรรมะลักษณะนี้ ผมไม่ค่อยได้ยินท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุสอน แต่เรื่องที่หลวงปู่เหรียญ วรลาโภเล่า ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาด ขอชวนทุกท่านอ่านดูครับ
➔ ➔ http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/หลวงปู่เล่าเรื่อง_หลวงปู่เหรียญ.htm 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com