สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

MPDF-s-T-H-Y.pdf

สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ

โดย คณะกรรมการบริการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/chinesewords.pdf