Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สรุป Modal Verbs 13 คำที่ควรศึกษา

       ผมได้ดึง Modal Verbs 13 คำ จาก Chambers Student Learners' Dictionary มาทำเป็น eBook เพราะเห็นว่าเขาสรุปไว้กระชับ อ่านง่าย และให้ตัวอย่างชัดเจน ท่านดาวน์โหลดไปศึกษาได้เลยครับ มี 16 หน้าเท่านั้นเอง
 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/ModalVerbsChambersStudentLearnersDictionary.pdf
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com