"ไม่มีงานไหนต่ำ ถ้าทำด้วยใจสูง" - อ.พุทธทาสภิกขุ

♥ วันก่อน ผมนำ คมธรรมะ โดย คุณเจริญพร อ่อนละม้าย (โก๊ะตี๋) มาฝาก
http://www.e4thai.com/e4e/images/photo3/kotee222.png 
♥ วันนี้ พบคำสอนนี้ ของท่านอาจารย์พุทธทาส จึงขอนำมาฝากด้วยครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791096744234564&set=a.593300507347523.1073741827.100000027363230&type=3&theater 

jaisung