Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก What ...? เป็นร้อย ๆ ประโยค เพื่อใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

what-question
สวัสดีครับ
มีหลายลิงก์ที่แนะนำการตั้งคำถามโดยใช้ 5W + 1H, ประโยคพวกนี้มักจะใช้บ่อยในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
【1】 http://www.engisfun.com/คำถามแบบใช้คำถามwh-question-พร้/  
【2】 http://www.bkkenglish.com/classroom-language/wh-questions/  
【3】 http://www.dailyenglish.in.th/wh-question/  
【4】 http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1210:what-who-when-where-why-how&catid=52&Itemid=116  
       ในความเห็นส่วนตัว What... ? คือถามว่า "อะไร...?" เป็นคำที่ใช้ตั้งคำถามมาก อาจจะมากที่สุดก็ได้ และโครงสร้างของประโยคคำถามที่ตั้ง เท่าที่เห็นก็มีอยู่ 4 แบบ คือ
【1】 What + is/am/are/was/were ซึ่งเป็นกริยาแท้ ? เช่น

 • What is your name? คุณชื่ออะไร
 • What's the time? กี่โมงแล้ว

【2】 What + กริยาช่วย ? เช่น

 • What do you feel about that? คุณมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไร
 • What does your best friend like? เพื่อนสนิทของคุณชอบอะไรบ้าง
 • What would you like to know? คุณอยากจะทราบเรื่องอะไร
 • What did you watch at the cinema? ดูอะไรมาที่โรงหนัง
 • What do you do? คุณทำงานอะไร?
 • What are you doing after class? คุณจะทำอะไรหลังเลิกเรียน
 • What are you talking about? คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร?

【3】 What + กริยาแท้ ? เช่น

 • What makes you come here? อะไรทำให้คุณมาที่นี่
 • What anger you? อะไรทำให้คุณโกรธ
 • What happened? อะไรเกิดขึ้น
 • What please you most on the trip to Tokyo? อะไรที่คุณชอบมากที่สุดตอนไปเที่ยวโตเกียว

【4】 What + คำนาม + อื่น ๆ เช่น

 • What time is it? เวลาเท่าไร
 • What subjects should we take this term? เทอมนี้เราจะเรียนวิชาอะไรบ้าง
 • What province are you from? คุณมาจากจังหวัดอะไร
 • What kind of book is that? อันนั้นเป็นหนังสือประเภทอะไร

pencil

       แต่จากประสบการณ์ของผม แม้การตั้งประโยค What...? จะง่ายตาม pattern ที่แสดงข้างบน แต่เราควรฝึกอ่าน-ฝึกพูด-ฝึกฟัง ให้มันคล่องชนิดเป็นอัตโนมัติไปเลย พอนึกจะพูดก็พูดได้ ไม่ต้องมาเสียเวลานึกว่า What จะต้องต่อด้วย ไอ้นั่น ไอ้นี่ และการเจอประโยคตัวอย่างเยอะ ๆ เป็นร้อย ๆ ประโยค อ่านจนคุ้นตา และฝึกพูดออกเสียงถาม What... ? ให้คุ้นปาก จะช่วยให้เราคล่องเป็นอัตโนมัติ คือคล่องที่จะถามเขาด้วย What...? และเข้าใจเมื่อถูกเขาถามด้วย What...?
       ข้างล่างนี้เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What...? ผมนำมาจาก Collins COBUILD Dictionary เชื่อว่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในการฝึก ศัพท์คำไหนไม่รู้คำแปลก็ไฮไลท์ และคลิก Definition
       เชิญครับ....

 1. What is your dream job?
 2. What was your biggest failure?
 3. What are your strengths?
 4. What are your weaknesses?
 5. What are your salary requirements?
 6. What are your career goals?
 7. What are three things your former manager would like you to improve on?
 8. What were your bosses' strengths/weaknesses?
 9. IWhat was the last book you've read for fun?
 10. What are your co-worker pet peeves?
 11. What are your hobbies?
 12. What is your favorite website?
 13. What can you offer us that someone else can not?
 14. What would you look to accomplish in the first 30 days/60 days/90 days on the job?
 15. What motivates you?
 16. What's your availability?
 17. What is the name of our CEO?
 18. What gets you up in the morning?
 19. What would your direct reports say about you?
 20. What makes you uncomfortable?
 21. What are some of your leadership experiences?
 22. What do you like the most and least about working in this industry?
 23. What questions haven't I asked you?
 24. What questions do you have for me?
 25. 'What did you expect me to do about it?' she demanded.
 26. What determines whether you are a career success or a failure?
 27. What gives them the right to dictate to us what we should eat?...
 28. What right has one country to dictate the environmental standards of another?...
 29. What could possibly disturb such tranquility?
 30. What did he say?
 31. What did you do with that notebook?
 32. What does your father do?
 33. What would you like to eat?
 34. What are you doing?
 35. What are you doing here?
 36. What exactly do you mean?
 37. What was he doing when you last set eyes on him?
 38. What have you got for me this morning, Patrick?
 39. What time are you getting your train?
 40. What do you get if you multiply six by nine?
 41. What are your neighbours like? Do you get on with them?
 42. What grade are you hoping to get?
 43. What have you found so far?
 44. What are you hearing from people there?
 45. 'What is the matter with Signora Anna?' he whispered, horror-struck at her vacant face.
 46. What were your first impressions of college?
 47. 'What is it?' his wife asked again, gently but insistently.
 48. What may be done to reduce the influence of intractable opponents?
 49. What are you going to do with all that junk, Larry?
 50. What does she read? Just about everything
 51. 'What is it, lass?' Finlay cried.
 52. What was it ultimately that led you to leave Sarajevo for Zagreb?
 53. What is the point of going legit and getting married?
 54. What was Bulgaria like?
 55. What did she look like?
 56. What was it like growing up in Hillsborough?
 57. What music do you like best?
 58. What are some of the practical benefits likely to be of this line of research?
 59. 'What about a liqueur with your coffee?' suggested the waitress.
 60. 'What do you want, Roy? If it's money, you're out of luck.'
 61. What do you do if your relationship is beginning to lose its lustre?
 62. What is the statue made out of?
 63. What are the main differences and similarities between them?
 64. What accident? You mean Christina's?
 65. What are the mechanics of this new process?
 66. What were you thinking about? You were miles away.
 67. What are you doing? Are you out of your mind?
 68. 'What did you have in mind?'
 69. What about Sally? You've missed her out.
 70. What question are you asked the most?
 71. What brings you to this neck of the woods?
 72. 'What shall I do next?'
 73. What is this current television obsession with older men and nubile young women?
 74. What are the odds of finding a parking space right outside the door?
 75. What on earth are you going on about?
 76. What can you do to optimize your family situation?
 77. What other options do you have?
 78. What was the point in living in the past, thinking about what had or had not happened?
 79. What do you think were some of the more persuasive arguments on the other side?...
 80. What brought you to Washington in the first place?...
 81. What would you have done in my place, my dear?
 82. What the hell are you playing at?.
 83. What is the use of a book about interior design without a plenitude of pictures in color?
 84. What is the plural of 'person'?
 85. What was the point of thinking about him?
 86. What on earth had possessed her to agree to marry him?
 87. What are you rabbiting on about?
 88. What did you do with the gun you took from that little rat Turner?
 89. What made you decide to become a Republican?
 90. What the hell do I want with an emotional retard?
 91. What right had the crowd to revile the England players for something they could not help...?
 92. What is it that keeps a cowboy looking strong, young and ready for another roundup?
 93. What are you going to get out of him if you rub him up the wrong way?
 94. 'What do you want to write about?'.
 95. What shall I do?
 96. 'What are you doing?' she demanded shrilly.
 97. What time do the pubs shut?
 98. What were you like when you were small?
 99. What exactly happens when we sneeze?
 100. What is so compromising about being an employee of the state?
 101. What sort of school did you go to?
 102. What sort of men were they?
 103. What was it that sparked your interest in motoring?
 104. What was specially enjoyable about that job?
 105. What does EU stand for?
 106. What is your current financial status?
 107. 'What if there's another murder?'
 108. What is it like to steer a ship this size?
 109. What had Cutter done to make him stick out from the crowd?
 110. What should our marketing strategy have achieved?
 111. 'What do you want to know?'
 112. What happens when food and gasoline supplies run low?
 113. What am I supposed to have done wrong now?
 114. What time do you surface?
 115. 'What is it you want me to do?' Adams asked suspiciously.
 116. What sort of tactics will the President use to rally the people behind him?
 117. What can a patient with emphysema do to help themselves?...
 118. 'What does your market research consist of?'
 119. What were you thinking of? You shouldn't steal.
 120. What are those buildings?
 121. What time did he leave?...
 122. 'What time is it?'
 123. What is education going to look like tomorrow?
 124. What turns teenagers off science and technology?
 125. What about the unfairness of life? Why do bad things happen to good people?
 126. What is it then? Something's up, isn't it?...
 127. What does one do when a government simply refuses to listen to the voice of the opposition?
 128. What can be done to encourage convicted offenders to change their ways?
 129. What is your height and weight?
 130. 'What do you like about it then?'
 131. What about going out with me tomorrow?
 132. What do you want?
 133. What kind of poetry does he like?
 134. What if this doesn't work out?
 135. What will you do next?
 136. What in the world is he doing?...
 137. What is alternative health care? What can it do for you?

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com