Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อานิสงส์อันแท้จริงของการเข้าร่วมหล่อพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนา

 วันนี้ผมไปร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธี เลยนำโอวาทของท่านมาฝากครับ

คลิกภาพเพื่อขยายขนาดดูชัด

lopra

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com