Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ยอมรับ ❝เราอาจจะผิดก็ได้❞

♥ ท่านผู้อ่านครับ วันนี้ผมมีธุระไปที่หน่วยงานแห่งหนึ่ง และก็ไปทำผิดอย่างหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ แล้วก็ถูกพนักงานที่นั่นด่า อันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากมาย ทั้งความผิดที่ผมทำและคำที่เขาด่า แต่มันทำให้ผมมาย้อนคิดได้ว่า เอ๊ะ! ทั้ง ๆ ที่มันก็เห็นโต้ง ๆ อยู่แล้วว่าไม่ควรทำ แล้วเรา(แก่ขนาดนี้แล้ว!)ทำไปได้ยังไงโดยไม่คิด พอเขาด่าแล้วก็หยุดได้ และทำให้คิดไปถึงข้อความในหนังสือ ❝ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์❞ โดยอาจารย์พุทธทาส ตามข้างล่างนี้ ได้สำนึกว่า คนที่ด่าไม่ต้องเป็น❝บัณฑิต❞หรอก ต่อให้เป็นคนธรรมดา ๆ หรือเป็นคนที่เราเห็นว่าบ้า ๆ บอ ๆ ถ้าเขาด่าถูกก็ต้องขอบคุณเขา และมันก็เป็นอย่างที่โบราณเขาว่าไว้จริง ๆ ❝ไม่มีใครแก่เกินเรียน ❞ สมมุติฐานที่มีติดตัวว่า ❝เราไม่น่าจะผิด❞ คงต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งอัน คือ ❝เราอาจจะผิดก็ได้❞ วันนี้ผมได้บทเรียนจริง ๆ ครับ แต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันครับ ว่าเป็นเรื่องอะไร "อายครับ!"

treasure

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com