วิธีบอก วัน-เดือน-ปี เป็นภาษาอังกฤษ

♦ คลิปที่สอนวิธีบอก วัน-เดือน-ปี(แบบอังกฤษ) หรือ เดือน-วัน-ปี(แบบอเมริกัน) นั้นมีเยอะ แต่ผมเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเข้าท่ามาก แค่ยังไม่ถึง 3 เดือน ก็มียอด View กว่า 92,000 ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น


▬► https://www.youtube.com/watch?v=DRl6tpsxchw