Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตัวอย่าง TOEFL Essay และ IELTS Speaking Topics

answer toefl

      ผมมีหนังสือที่แสดงหัวข้อการฝึกเขียน essay และ speaking ของ TOEFL และ IELTS - 3 เล่มให้ท่านดูเป็นตัวอย่างว่า หัวข้ออย่างนี้ซึ่งมักเป็นคำถาม คนที่ทำข้อสอบจะเขียนหรือพูดตอบยังไง โดยทั่วไปเขาจะแนะว่า ต้องตอบให้ตรงประเด็น ยกเหตุผล ตัวอย่าง และรายละเอียดประกอบ และใช้ศัพท์ถูกต้องและใช้ภาษาที่ไม่ผิดแกรมมาร์ เขียนหรือพูดให้ชัดและกระชับ หนังสือพวกนี้แม้สำหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ไปเข้าสอบก็มีประโยชน์ เขาเขียนโดยใช้ศัพท์หรือภาษาที่อ่านไม่ยากนัก เราใช้ศึกษาได้
♦ การเขียน Essay 2 เล่ม      

【1】 Anwers to All TOEFL Essay Questions 
【2】 TOEFL WRITING (TWE) TOPICS AND MODEL ESSAYS  → คำแนะนำการใช้ไฟล์ pdf → คลิก 
♦ การพูด 1 เล่ม
【1】 240 Speaking Topics with Sample Answers 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com