40 คำที่คนไทยพูด ภ.อังกฤษอย่างผิด ๆ -โดย Andrew Biggs

oops2

สวัสดีครับ

     “Oops! ผิดอีกแล้ว” เป็นการจัด 40 อันดับคำผิดที่คนไทยใช้บ่อยที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำผิดที่พบน้อยที่สุดไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึงอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นคำที่คนไทยใช้ผิดบ่อยมากที่สุด พร้อมแก้ไขให้เป็นคำที่ถูกต้อง มีตัวอย่างประกอบการอธิบายให้ครบหมดทั้ง 40 อันดับ จาก หนังสือ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว เล่ม 2 โดย Andrew Biggs และจัดทำฉบับเว็บโดย นางสาว สุกัญญา ธีรธวัชกุล

     ทั้ง 40 คำดังกล่าวนี้ โดยมากเป็นการใช้ศัพท์ผิด หรือการออกเสียงผิด ท่านลองไล่อ่านดูซีครับว่า ท่านเคยพูดคำหรือวลีเหล่านี้กับคนต่างชาติหรือไม่ และที่คุณ Andrew Biggs บอกว่าผิดหรือไม่น่าพูดนี้ มันผิดยังไง หรือควรจะพูดซะใหม่ยังไง

อันดับที่ 1 " Hey you ! "
อันดับที่ 2 " No have "
อันดับที่ 3 " I like you. " 
อันดับที่ 4 " I'm boring "
อันดับที่ 5 " Sang you "
อันดับที่ 6 " I must to go home now "
อันดับที่ 7 " I ever see you before."
อันดับที่ 8 " Close the light , darling .. .and open a romantic song on the stereo. "

อันดับที่ 9 " Do you like Mike Piromporn ? Yes,I like. "
อันดับที่ 10 " We funny with karaoke all night. "
อันดับที่ 11 " How will I do ? " 
อันดับที่ 12 " Where you go ? " 
อันดับที่ 13 " How about Bangkok ? " 
อันดับที่ 14 " Have many tourist around Khaosan Road. "
อันดับที่ 15 " I like English moreover, it's fun. "
อันดับที่ 16 " Hell me, please. "
อันดับที่ 17 " I like coffee, please. "
อันดับที่ 18 " Thai social is very strict. "
อันดับที่ 19 " I don't like him. He's too over. "
อันดับที่ 20 " You want ice-cream ? "
อันดับที่ 21 " I no like."
อันดับที่ 22 " Go home is better. "
อันดับที่ 23 " My house is far from here about 10 km. "
อันดับที่ 24 " I hope to entrance next year. " 
อันดับที่ 25 " I was late for school, so my teacher blamed me. "
อันดับที่ 26 " I'm too fat ,so I will deny cakes this week. " 
อันดับที่ 27 " Can you speak English? Snake snake Fish fish. "
อันดับที่ 28 " Don't be serious. "
อันดับที่ 29 " There's lots of pig in your fried rice. "
อันดับที่ 30 " Eat rice "
อันดับที่ 31 " How to do ? " 
อันดับที่ 32 " I want to speak like farang. "
อันดับที่ 33 " I suspect why you come to see me tonight , ,Banana."
อันดับที่34 " I have a meeting with Naengnoi tonight "
อันดับที่35 " Samet is a beautiful island "
อันดับที่36 " Stop your mouth. "
อันดับที่37 " I'm a freshy at university " 
อันดับที่38 " ฉัน in กับละครเรื่องนี้เหลือเกิน "
อันดับที่39 " I like to sing a song. "
อันดับที่40 " Happy Brithday To You " 
เชิญดาวน์โหลดคำอธิบายของคุณ Andrew Biggs ได้เลยครับ โดยคลิกขวาที่คำว่า คลิก และคลิกซ้าย Save Link As...เชิญครับคลิก

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.