Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟิตภาษาอังกฤษโดยการ "ดู" ข่าวที่พูดช้า ๆ

       ♥ ท่านผู้อ่านครับ นี่เป็นเรื่องที่ผมลืมไปทั้ง ๆ ที่ไม่น่าลืม คือผมเคยแนะว่า การฝึกฟังข่าวที่อ่านช้า ๆ จะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง - listening skill ได้ดี แต่เพิ่งมาได้นึกว่าการฟังข่าว(ที่อ่านตาม script) กับการดูข่าวมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันเยอะ เพราะดูข่าวนั้นมันน่าตื่นเต้นกว่า อย่างเช่น มีภาพเคลื่อนไหวให้ดู หรือการฟังบุคคลในข่าวพูดหรือให้สัมภาษณ์โดยไม่มี script มันเป็นธรรมชาติมากกว่า แต่ปัญหาก็คือข่าวอย่างเช่น BBC, CNN หรือ Al Jazeera มันฟังยากเพราะเขาพูดด้วย normal speed ของเขา ซึ่งมันอาจจะเป็น fast speed สำหรับเรา
      ♥ แต่เมื่อได้ดูคลิปข่าว และข่าวสดของ NHK (ประเทศญี่ปุ่น) และ VOA Video (ประเทศสหรัฐฯ) ก็รู้สึกว่า เออ! อันนี้แหละพอฟังได้ ไม่เร็วเกินไป เหมาะกับเราที่กำลังฝึกฟังภาษาอังกฤษ ผมจึงขอนำมาฝากครับ
      ♦ NHK (สำนักข่าวประเทศญี่ปุ่น)

nhk world

► →เมื่อเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้ ให้คลิกเฉพาะข่าวซึ่งมีไอคอนรูปกล้องถ่ายวีดิโอที่มุมบนขวาของข่าว, และคลิกปุ่ม Play ←◄
【1】 (live news) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/live/ 
【2】(world news) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/world/ 
【3】(Asia news) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/asia/ 
【4】 (Bisiness/Technology news) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/biztch/ 
【5】 (รวมคลิปข่าวทุกประเภท) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/ 
【6】 (รวมคลิปข่าวทุกประเภท) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/vod/ 
【7】 (ข่าวที่บรรณาธิการข่าวเลือก) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/ 
【8】 (Japan news) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/japan/ 
     ♦ VOA Video (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

voa news

 เนื้อหาที่เป็นข่าวจริง ๆ อาจจะมีน้อย และออกจะโฆษณาประเทศสหรัฐฯ แต่เราก็ไม่ต้องคิดมากก็ได้ ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษ และจับบางประเด็นเป็นความรู้

【1】English In A Minute.
http://learningenglish.voanews.com/z/3619 
【2】English @ the Movies
http://learningenglish.voanews.com/z/4691 
【3】Everyday Grammar TV
http://learningenglish.voanews.com/z/4716 
【4】 Learning English TV
http://learningenglish.voanews.com/z/3613 
【5】 Let's Learn English
http://learningenglish.voanews.com/z/4729 
【6】News Words
http://learningenglish.voanews.com/z/3620 
【7】People In America
http://learningenglish.voanews.com/z/4852 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com