Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การบ้านให้นักเรียนทำ: 100 จุดที่คนต่างชาติมักพูดอังกฤษผิด ๆ

Fotolia

การพูดหรือเขียนผิด ที่ผู้เขียนคือคุณ Alysia รวบรวมแสดงไว้นี้
น่าสนใจทีเดียวครับ เพราะเราเจอบ่อย ๆ และเราเองก็อาจจะทำผิดบ่อย ๆ
ผมแปลคำอธิบายลงไปนิดหน่อย

       ขณะที่แปลและเขียนข้อความเล็ก ๆ น้อย ๆ ในไฮไลท์สีเหลืองข้างล่างนี้  ผมก็ได้ความคิดว่า ถ้าคุณครูจะให้นักเรียนในห้องเลือก 100 ข้อนี้ไปทำเป็นการบ้านมา present หน้าห้อง คนละ 1 - 2 ข้อ ก็น่าจะดีทีเดียว  (ใครจองข้อใดก่อนก็ได้ก่อน จะได้ไม่ซ้ำกัน) นี่เป็นการฝึก Search & Present ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและน่าสนุกสำหรับคนที่รักภาษาอังกฤษ ผมดูแล้ว บางข้อคำอธิบายที่เป็นแก่นมันมีมากกว่าที่คุณ Alysia เขียนไว้ และถ้านักเรียนคนใดสามารถอธิบายเรื่องยาก ๆ ให้เพื่อนนักเรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ หรืออธิบายเรื่องยาว ๆ ให้เข้าใจได้อย่างสั้น ๆ ก็ถือว่าเยี่ยมมากครับ

ที่มา▬► http://tinyurl.com/mkq3x5j

1. Much, more, less (some nouns occur only in the singular form)
Incorrect: There is much dusts. There is more courages. He had less funs.
Correct: There is much dust. There is more courage. He had less fun.

คำบางคำ เป็นเอกพจน์เท่านั้น ห้ามเติม s เช่น dust, courage, fun และแม้จะใช้ในความหมายว่ามันมาก ก็ไม่ต้องเติม s เช่น much dust,  more courage, less fun

2. Less, fewer (countable nouns)
Incorrect: There were less people.
Correct: There were fewer people.

คำที่บอกปริมาณว่า น้อย หรือ น้อยกว่า ถ้าขยายคำพหูพจน์นับได้ เช่น คน หรือ people  ต้องใช้ few หรือ fewer (fewer people)  

3. Possession shared by two nouns
Incorrect: It was John’s and Peter’s car.
Correct: It was John and Peter’s car.

ทั้ง John และ Peter เป็นเจ้าของรถคันนี้ด้วยกัน ก็ต้องเขียนอย่างนี้ John and Peter’s car ไม่ใช่ไปใส่ทั้ง 2 แห่งอย่างนี้ John’s and Peter’s car

4. His/hers/its (If you don’t know an animal’s gender, you use “it”.)
Incorrect: The dog lost his bone. (You don’t know the gender.)
Correct: The dog lost its bone.

ถ้ายังไม่รู้ว่าสัตว์คือสุนัข มันเพศเมียหรือเพศผู้ ก็ต้องใช้ it ไว้ก่อน คือ its bone

5. That/who
Incorrect: I have written to my sister that lives in France.
Correct: I have written to my sister who lives in France.

ในที่นี้ sister เป็น คน ก็ต้องใช้  my sister who... ไม่ใช่ my sister that ....

6. Me/I
Incorrect: Give it to I. Jason and me took the class. He read as well as me.
Correct: Give it to me. Jason and I took the class. He read as well as I.

I ถ้ามันอยู่ข้างในประโยค ก็ต้องดูให้ดีว่า มันทำหน้าที่เป็น ประธานหรือกรรม ถ้าเป็นประธานก็ใช้ I ถ้าเป็นกรรมก็ใช้ me ดังตัวอย่าง ถ้าเป็นกรรม ต้องใช้ me - Give it to I me.  ถ้าเป็นประธาน ต้องใช้ I - Jason and me I took the class.

7. This/that/those/these
Incorrect: These/those is my child. That/this are my children.
Correct: This/that is my child. Those/these are my children.

อันนี้เป็นเรื่องพื้น ๆ ไม่น่าเผลอใช้ผิด ถ้าเป็น child คือ ลูกหรือเด็กคนเดียว ก็ต้องใช้ this หรือ that  - This/that is my child. ถ้าหลายคน คือ children ก็ใช้ these หรือ those - Those/these are my children. ถ้าไม่แน่ใจว่า 4 คำนี้ออกเสียงยังไง ก็คลิกฟังและฝึกออกเสียง ที่นี่ → this, these  และ →  that, those

8. Happy (well/good)
Incorrect: She feels well.
Correct: She feels good.

 ถ้าจะบอกว่า  รู้สึกสุขสบายดี และตามหลัง feel ก็ใช้ good  เป็น She feels good ท่านอย่าไปงงว่า feel เป็น verb ทำไมไม่ใช้ well ซึ่งเป็น adverb  ในกรณีอย่างนี้ feel มันทำหน้าที่คล้าย ๆ กับเป็น verb to be จึงตามด้วย good ซึ่งเป็น adjective

9. Quality (well/good)
Incorrect: She sings good.
Correct: She sings well.

แต่ข้อนี้ต่างจากข้อ 8 คือ sing เป็น verb และเราต้องการ adverb มาขยาย verb ว่า sing คือ ร้องเพลงได้ดี จึงต้องใช้ She sings well.  ไม่ใช่   She sings good.

10. Adverbs with “ly”
Incorrect: She spoke to him quiet. He shouted not as loud as the rest of the group.
Correct: She spoke to him quietly. He shouted not as loudly as the rest of the group.

ข้อนี้คล้าย ๆ กับข้อ 9 คือ verb + adverb แต่เป็น adverb รูปแบบง่าย ๆ คือ adjective+ly เพราะฉะนั้นจึงเป็น She spoke to him quietly. และ He shouted not as loudly as the rest of the group. ลักษณะนี้ออกข้อสอบบ่อยครับ

11. Linking verbs take the adjective form (bad/badly)
Incorrect: The meat smells badly. I feel badly.
Correct: The meat smells bad. I feel bad.

ข้อนี้คล้าย ๆ ข้อ 8 คือ มี verb อยู่กลุ่มหนึ่ง เรียกว่า linking verb ซึ่งมักจะต่อท้ายด้วย adjective ไม่ใช่ adverb อย่างในตัวอย่าง  The meat smells bad badly (เนื้อนี้มีกลิ่นไม่ค่อยดี). หรือ I feel bad badly   (ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี/ไม่ค่อยสบาย).  แต่ข้อสอบก็อาจจะหลอกท่านได้ เช่น This hand cream smells lovely. ครีมทามือนี้มีกลิ่นดี lovely ตัวนี้ แม้จะเติม ly แต่ก็เป็น adjective นะครับ  ไม่ใช่ adverb อย่าเผลอถูกโจทย์หลอกให้งงนะครับ

12. Answering when there is an either/or question
Incorrect: “Either you go home or stay here.” “Yes.”
Correct: “Either you go home or stay here.” (Select one choice)

ถ้าเขาถามหรือบอกโดยใช้ either...or.... ก็แสดงว่า ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นตัวอย่างนี้ เขาพูดว่า คุณจะไปบ้านหรืออยู่ที่นี่ เราก็ต้องตอบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตอบว่า Yes

13. Subject/verb agreement
Incorrect: One of the planes are late. Each of the cars are fast.
Correct: One of the planes is late. Each of the cars is fast.

นี่เป็นข้อสอบที่ออกบ่อย คือให้เลือก verb ที่สอดคล้องกับประธานของประโยค ตามตัวอย่างนี้ ประธานคือ One of the planes = (แปลตามตัว)หนึ่งของเครื่องบินหลายลำ และ Each of the cars = แต่ละคันของรถ มันเป็นประธานเอกพจน์ จึงต้องใช้ verb ที่เป็นเอกพจน์ คือ is (แต่มีคำว่า planes และ cars หลอกให้เรานึกว่า ประธานของประโยค เป็นพหูพจน์) 

14. Plurals and Their Correct Verbs
Incorrect: The wages is little. The scissors are broken. The police is coming.
Correct: The wages are little. The scissors is broken. The police are coming.

15. Misplaced verb as modifier (If you put the modifier in a different place in the sentence, it means something different.)
Incorrect: Josh threatened to divorce her often. (This is not what you intend to say.)
Correct: Josh often threatened to divorce her.

16. Misplaced noun as modifier
Incorrect: We gave the flowers to the customer in the refrigerator.
Correct: We gave the flowers in the refrigerator to the customer.

17. Misplaced adverbs (Be careful where the adverb is placed in the sentence as it has a different meaning.)
Incorrect: She almost washed all of the dishes. He offered to paint the fence last night. (This is not what you intend to say.)
Correct: She washed almost all of the dishes. Last night, he offered to paint the fence.

18. Omission of second part of comparison
Incorrect: Carla ranks Mary higher than Betty.
Correct: Carla ranks Mary higher than she ranks Betty.

19. Any other
Incorrect: Alaska is bigger than any state in the United States.
Correct: Alaska is bigger than any other state in the United States.

20. Parallel verb phrases
Incorrect: She was late for work and fired by her boss.
Correct: She was late for work and was fired by her boss.

21. Old friend/long time
Incorrect: She was my old friend. (You may have known her for a long time, but she might be offended if you use the word “old” as it implies age.)
Correct: She was a friend who I have known for a long time.

22. Parallelism and verb agreement
Incorrect: He learned to play tennis, to swim and sail.
Correct: He learned to play tennis, to swim and to sail.

23. Avoid lengthy sentence beginnings that offer nothing to the sentence
Incorrect: It goes without saying it is a nice day … With reference to your question I don’t really know … At this point in time I would like to work for the bank …
Correct: It is a nice day … I don’t really know … I would like to work for the bank …

24. Redundant phrases
Incorrect: advanced planning, close proximity, end results, grateful thanks. Habitual customs, local residents, mutual cooperation, old adage, past history, self-confessed, successful achievements, true facts, usual customary, young teenager, absolute truth, redo again
Correct: Use one word or the other not two words that mean nearly the same thing

25. Circumlocution/talking around the subject
Incorrect/correct: ahead of schedule/early, am in possession/have, at an early date/soon, at this point in time/now, best of health/well, caused injuries to/injured, draw attention to/point out, during the time that/while, give rise to/cause, in advance of/before, in the event that/if, in this day and age/today, made a statement saying/stated or said, made an escape/escaped, owing to the fact that/because, put in an appearance/appeared, render assistance to/help, succumbed to injuries/died, take action on the issue/acted, the reason why is that/because, this is a topic that/topic, was of the opinion that/thought, was witness to/saw

26. An/a
Incorrect: It is a old television set, but it still works. It is an costly purchase.
Correct: It is an old television set, but it still works. It is a costly purchase.

27. Alternative/alternate
Incorrect: We will alternative playing the video games. The salad is a healthier alternate.
Correct: We will alternate playing the video games. The salad is a healthier alternative.

28. Amicable (used to describe arrangements or settlements agreed peacefully by parties)/
Amiable (used to describe people who are kind, gentle and friendly)

Incorrect: The soccer teams were amicable
Correct: The soccer teams were amiable

29. Among/between
Incorrect: She could not decide among the two guys.
Correct: She could not decide between the two guys.

30. Beside (means “next to”)/besides (means “in addition to”)
Incorrect: Ask him to sit besides me.
Correct: Ask him to sit beside me.

31. Bimonthly (every 2 months)/Semi-monthly (2 times a month)
Incorrect: I get paid bimonthly (every 2 months when you want to say every 2 months).
Correct: I get paid semi-monthly (every 2 months).

32. Bring (action towards)/take (action away)
Incorrect: He will take the book to his friend’s.
Correct: He will bring the book to this friend’s.

33. Can (applies ability)/may (asks permission)
Incorrect: I may drive because I passed the driving test.
Correct: I can drive because I passed the driving test.

34. Deadly (if can cause death)/deathly (like the silence of death but does not kill)
Incorrect: A bee sting can be deathly.
Correct: A bee sting can be deadly.

35. Farther (refers to physical distance)/further (refers to degree or extent)
Incorrect: We will drive no further tonight.
Correct: We will drive no farther tonight.

36. Had ought/ought (ought is not used with helping verb)
Incorrect: They had ought to call the pizza delivery.
Correct: They ought to call the pizza delivery.

37. Hardly/barely/scarcely
Incorrect: He was not hardly/barely/scarcely finished with the paper.
Correct: He was hardly/barely/scarcely finished with the paper

38. Kind of/sort of/type of/variety of (never use “a” or “an” after these expressions)
Incorrect: It was kind of a hot day.
Correct: It was kind of hot today.

39. Last (that what comes at the end)/latest (last in time, but not necessarily the final occurrence)
Incorrect: It is the latest game of the season.
Correct: It is the last game of the season.

40. Lay/lie/laid (to put down) – lie/lay/lain (to recline or repose)
Incorrect: I will lie the paper on the table.
Correct: I will lay the paper on the table.

41. Learn (acquire information)/teach (impart knowledge)
Incorrect: I will learn the English to him.
Correct: I will teach the English to him.

42. Presently (soon or shortly)/at present (now, currently, at this time)
Incorrect: Presently, the boss is in his office.
Correct: At present, the boss is in his office.

43. Regardless (despite)/irregardless (a nonstandard word)
Incorrect: Irregardless of what you want, the restaurant does not have it.
Correct: Regardless of what you want, the restaurant does not have it.

44. Rare (implies value)/scarce (applied to ordinary things that are no longer in abundant)
Incorrect: The painting was very scarce.
Correct: The painting was very rare.

45. Future tense
Incorrect: Tomorrow we go shopping.
Correct: Tomorrow we will go shopping.

46. Since/for
Incorrect: I’ve been in America since 3 months.
Correct: I’ve been in America for 3 months.

47. Adjectives in right order
Incorrect: Have you bought the blue china antique vase? I like ice cream vanilla the most.
Correct: Have you bought the antique blue china vase? I like vanilla ice cream the most.

48. Work/job
Incorrect: My boyfriend has a new work.
Correct: My boyfriend has a new job.

49. Misused Irony
Incorrect: It’s a free ride if you pay.
Correct: You need to pay.

50. Couldn’t care less (not care at all)/could care less (care a little but not much)
Incorrect: I couldn’t care less that it is raining (to mean not to care at all when you care a little).
Correct: I could care less that it is raining.

51. Literally (event must happen)/figuratively (event could not happen)
Incorrect: He literally flew out the door.
Correct: He figuratively flew out the door.

52. Repeating subject
Incorrect: My English it is improving. My friend Mary she is going out with me.
Correct: My English is improving. My friend Mary is going out with me.

53. Incorrect preposition
Incorrect: In January 13th, I will be twenty.
Correct: On January 13th, I will be twenty.

54. Nobody/anybody
Incorrect: At the party, I didn’t meet nobody.
Correct: At the party, I didn’t meet anybody.

55. Possessive
Incorrect: She lives with she’s father.
Correct: She lives with her father.

56. Of come/have come
Incorrect: I would of come if I had a car.
Correct: I would have come if I had a car.

57. Loan/borrow
Incorrect: I loaned the book from the library.
Correct: I borrowed the book from the library.

58. Grade/year
Incorrect: I am in the third grade of college. My little brother is in the third year of school.
Correct: I am in the third year of college. My little brother is in the third grade of school.

59. Irregular plurals
Incorrect: I saw two deers in the woods. My foots hurt.
Correct: I saw two deer in the woods. My feet hurt.

60. Confusion over wording of idiom
Incorrect: The boss told me to dot my t’s and cross my i’s.
Correct: The boss told me to dot my i’s and cross my t’s.

61. Was/were after “if” and “wish”
Incorrect: If I was going to the movies … I wish I was seeing an action thriller.
Correct: If I were going to the movies … I wish I were seeing an action thriller.

62. Answering a common expression with a question
Incorrect: “See you later!” “When?”
Correct: “See you later!” “Sure, good bye!”

63. Confusion over gender
Incorrect: My mother will be coming to America. He is excited.
Correct: My mother will be coming to America. She is excited.

64. Themself/themselves
Incorrect: They cooked dinner by themself.
Correct: They cooked dinner by themselves.

65. Comfortable/convenient
Incorrect: Is that chair convenient for you? Is it comfortable that I come over to your apartment?
Correct: Is that chair comfortable for you? Is it convenient that I come over to your apartment?

66. Expressing that you are sorry
Incorrect: I am sorry to her.
Correct: I apologized to her.

67. Look/see/watch verbs
Incorrect: I will see for you. I will look the movie.
Correct: I will look/watch for you. I will see/watch the movie.

68. Differences between want/hope/expect
Incorrect: I want that the store has a funny video.
Correct: I hope/expect that the store has a funny video.

69. Very/really
Incorrect: I felt very fantastic.
Correct: I felt really fantastic.

70. “Played” as in having fun
Incorrect: (If in reference to adults, and if not in a sport or a game) I played with my friends Friday night.
Correct: I hung out/went out/had fun with my friends Friday night.

71. Superlatives
Incorrect: It is more hot now.
Correct: It is hotter now.

72. Most/all/some
Incorrect: Most of Koreans like kimchi.
Correct: Most Koreans like kimchi or Most of the Koreans I know like kimchi.

73. Do you? Would you? (asking at the present time)
Incorrect: Do you like a glass of wine?
Correct: Would you like a glass of wine?

74. Missing word(s)
Incorrect: My cousin is having 4 cats. Although I wasn’t born, I feel like a real American. I’m from Italy, but I’ve been living for 4 years. I tried eating American food at restaurants, but now I cook myself as much as I can.
Correct: My cousin’s cat is having 4 kittens. Although I wasn’t born here, I feel like a real American. I’m from Italy, but I’ve been living her for 4 years. I tried eating American food at restaurants, but now I cook it myself as much as I can.

75. Misuse of plural
Incorrect: Someday, I’ll find the men to marry.
Correct: Someday, I’ll find the man to marry.

76. All/over
Incorrect: I want to travel all/over the world.
Correct: I want to travel all over the world (use both words together).

77. Incorrect use of word form
Incorrect: Her father paid for her fly to Canada. He has been eaten at expensive restaurants.
Correct: Her father paid for her flight to Canada. He has been eating at expensive restaurants.

78. By my own – on my own/by myself
Incorrect: I got the new job by my own.
Correct: I got the new job on my own/by myself.

79. In my point of view – From …/In my view …
Incorrect: In my point of view, the language learning program really helps.
Correct: From my point of view, the language learning program really helps or In my view, the language program really helps.

80. Do/make
Incorrect: I need to do my bed. I need to make my makeup. Can you make me a favor?
Correct: I need to make my bed. I need to do my makeup. Can you do me a favor?

81. I suggested them to/I suggest that they
Incorrect: I suggested them to go swimming.
Correct: I suggested that they go swimming.

82. The/my/his
Incorrect: I go to the house (the house is yours). He drove the car (the car is his).
Correct: I am going to my house. He drove his car.

83. On/in
Incorrect: I was born on 1988.
Correct: I was born in 1988.

84. Day/date answer to a question
Incorrect: “What day were you born?” “1990”
Correct: “What day were you born?” “The 27th.”

85. Then (reference to time)/than (reference to comparison)
Incorrect: I can speak much better then before.
Correct: I can speak much better than before.

86. In/at
Incorrect: My flight departs in 5:00 p.m. It is at 15 minutes from now.
Correct: My flight departs at 5:00 p.m. It is in 15 minutes from now.

87. During/for
Incorrect: My sister studied during five hours. She studied for the football game.
Correct: My sister studied for five hours. She studied during the football game.

88. Always go/go always
Incorrect: I go always to school by bus.
Correct: I always go to school by bus.

89. Using a thesaurus so the words are more formal and don’t fit
Incorrect: I was crusading/locomoting home from work.
Correct: I was coming home from work.

90. Late/lately
Incorrect: I always sleep lately. Late, I have been going to the movies.
Correct: I always sleep late. Lately, I have been going to the movies.

91. Who/whom
Incorrect: His boss was the one whom gave him the raise. Who were they talking about? Please help whomever needs it.
Correct: His boss was the one who gave him a raise. Whom were they talking about? Please help whoever needs it.

92. Possessive case
Incorrect: I would like the amount of gas to be $40.00.
Correct: I would like $40 worth of gas.

93. Making one syllable words that end in “ed” into two syllable words
Incorrect: I chang – ged my mind.
Correct: I changed my mind.

94. Having difficulty pronouncing certain vowel sounds and letter sounds (th, ch, j, ld, rd) and leaving off endings completely
Incorrect: I would like to go to the batroom (bathroom). It is a hard wod (word) to say. The weather is very cod (cold). I see the ba (bear).
Correct: bathroom, word, cold, bear

95. Saying impolite expression(s)
Incorrect: Can I have more (when eating at someone’s house and the person is not your very closest friend)? You sure goofed up or that’s not very organized (to your boss). I have to go to the bathroom (have to use the restroom).
Correct: Wait to be asked for seconds and then say Yes, I really like … or Yes, please.

To your boss say, Do you need any help or Perhaps it could be organized this way … Say, I have to use the restroom or where is the restroom?

96. Ending sentences with the word “but”
Incorrect: I would like to go, but.
Correct: I would like to go, but (finish the sentence or don’t use the connecting word). I would like to go, but I can’t.

97. Accurate word choice
Incorrect: She was boring in class (the teacher or the student?).
Correct: Mrs. Jones (the teacher) was boring in class. I was bored with the class (student).

98. Could be better than that/Couldn’t be better than that
Incorrect: It could be better than that (when it is the best)! It couldn’t be better than that (when there is need for improvement)!
Correct: It couldn’t be better than that (when it is the best)! It could be better than that (when there is room for improvement)!

99. Using double negatives
Incorrect: I don’t need not to be upset. I don’t want no coffee.
Correct: I don’t need to be upset. I don’t want any coffee.

100. Stumbling for word choice
Incorrect: I am all wet (hot). I can’t read (implying you don’t know how to read as in a menu but you really can’t see to read the menu).
Correct: I am all sweaty. I can’t see to read the menu.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com