Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง

 audio read stories
【1】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง
คลิก 
【2】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 2)
คลิก 
【3】100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 3)
คลิก 
【4】125 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 4)
คลิก 
【5】100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 5)
คลิก 
【6】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 6)
คลิก 
【7】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 7)
คลิก 
【8】รวม 250 บทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวันสำหรับมือใหม่ 
คลิก 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com