เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง

 audio read stories
【1】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง
คลิก 
【2】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 2)
คลิก 
【3】100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 3)
คลิก 
【4】125 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 4)
คลิก 
【5】100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 5)
คลิก 
【6】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 6)
คลิก 
【7】200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 7)
คลิก 
【8】รวม 250 บทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวันสำหรับมือใหม่ 
คลิก