ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด

นวด
【1】คลิป https://www.youtube.com/watch?v=epFeiuTsDDk 
【2】mp3 http://www.e4thai.com/e4e/=58&Itemid=120  
【3】 http://202.143.165.163/en_m2/chap/chap16_1.pdf 
【4】 http://tinyurl.com/k2u5fdq 
【5】 http://tinyurl.com/ljmwgu3