เรื่องเล่า พระอริยะผู้ชนะภัยจากมาตุคาม

 น้ำบนใบบอน
【1】 หลวงปู่แหวน...ผจญภัยมาตุคาม
https://www.youtube.com/watch?v=qH3uPuktyCQ#t=9m15s 
【2】หลวงปู่สมชายเล่าเรื่องมาตุคาม ผู้หญิงที่เคยเป็นเนื้อคู่กับท่าน
https://www.youtube.com/watch?v=A9qoGsubWvM#t=6m39s 
【3】หลวงปู่สมชายเล่าเรื่องมาตุคาม ผู้หญิงที่เคยเป็นเนื้อคู่กับหลวงปู่หลุย
https://www.youtube.com/watch?v=A9qoGsubWvM#t=1m1s 
【4】ชีวประวัติหลวงปู่มั่น - เหตุการณ์ครั้งหนึ่งซึ่งกามราคะโจมตีจิตใจศิษย์ของท่าน
https://www.youtube.com/watch?v=A3K_m4rm1E0#t=5m9s 
【5】หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ผจญกามคุณจากคนรักในอดีตชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=9iX82p6dSpE#t=6m10s 
【6】ประวัติหลวงพ่อชา (อจ.ชยสาโร เล่าเป็นภาษาอังกฤษ)
ความรู้สึกอกหักเมื่อวันรุ่นก่อนบวช ตามมารบกวนแม้เมื่อบวชแล้วถึง 7 ปี
https://www.youtube.com/watch?v=Pv5dJMqMtuw 
พรรษาที่เห็นรูปลักษณ์ของอวัยวะเพศหญิง ปรากฏเป็นมโนภาพเด่นชัดตลอดเวลา
https://www.youtube.com/watch?v=R7S84du6yH0