Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาการใช้คำศัพท์ ที่หน้า Usage Notes ของดิก Oxford

 usage
♦ศึกษาการใช้คำศัพท์ ที่หน้า Usage Notes ของ Oxford Learner's Dictionaries
ที่ลิงก์นี้ของเว็บดิก Oxford เขารวบรวมคำอธิบายไว้อย่างมากมายละเอียดลออ เกี่ยวกับคำศัพท์
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/english/usage_notes/  
【1】อันดับแรกให้ท่านดูที่คอลัมน์ซ้ายมือ แล้วคลิกหัวข้อที่ท่านสนใจอยากจะศึกษา เช่น สมมุติว่าตอนนี้ท่านคลิกหัวข้อ Express Yourself 
【2】คำศัพท์ที่เขาจะอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ จะปรากฎที่คอลัมน์ขวามือ เรียงตามตัวอักษร a b c.... x y z , ถ้ามีเยอะ ก็จะมีเลข 1 2 3 4 > ให้คลิกดูหน้าต่อไปเรื่อย ๆ
【3】คลิกคำที่ท่านสนใจ เช่น ในกรณีนี้ สมมุติว่าท่านคลิกคำแรก คือ คำว่า  advice 
【4】คลิกที่แถบที่มีชื่อหัวข้อ คือแถบ  ✚Express Yourself 
♠ ถึงตรงนี้ท่านจะได้อ่านคำอธิบายที่ค่อนช้างละเอียด ชัดเจน และกระชับ เกี่ยวกับคำนี้ พร้อมประโยคตัวอย่าง
♠ ลิงก์นี้ลิงก์เดียว ถ้าพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือก็เล่มโตทีเดียว แต่การค้นจากหน้าเว็บแบบนี้ ทำให้ได้ข้อมูลที่สงสัยได้อย่างรวดเร็วมาก เร็วกว่าเปิดหน้าหนังสือซะอีก
♠ อีกอย่างหนึ่งที่ดีมาก ๆ ก็คือ เมื่ออ่านคำอธิบายแล้วเจอศัพท์ที่ไม่รู้จัก ก็ดับเบิ้ลคลิกศัพท์ตัวนั้น มันจะเป็นลิงก์ไปหน้าหน้าที่โชว์ความหมายของคำศัพท์ อย่างนี้จึงเป็นการฝึกใช้ ดิก อังกฤษ-อังกฤษ พร้อมกับเพิ่มคำศัพท์มากขึ้นเรื่อย ๆ
♦ ลองสำรวจและฝึกดูนะครับ ดีมากจริง ๆ ♦

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com