ดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษแบบไร้ Subtitle อย่างไรให้เข้าใจ?

how-to-improve-your-english-by-watching-movie

▬► https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/how-to-improve-your-english-by-watching-movie  

 หรือ ▬► คลิกที่นี่

♦ วิธีคลิก เพื่อปรับเปลี่ยน speed ของ Windows Media Player ▬► คลิกดู