Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก Test ภาษาอังกฤษ ที่ esl.fis.edu

efff

ลิงก์นี้มีเรื่องสั้น ๆ ให้เลือกฝึกมากมาย คลิกทำได้ไม่น่าเบื่อ มีเฉลยทันที ลองเลือกทำสักอันสองอันดูซีครับ เพราะมันเยอะก็ทำเฉพาะเรื่องที่ชอบ เรื่องไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องไปทำมัน แต่ถ้าไม่ชอบ-ไม่สนใจสักเรื่อง ก็ลองขืนใจทำสักเรื่องเถอะครับ เพราะนี่คือก้าวแรกของความก้าวหน้า คือฝึกเรียนภาษาอังกฤษกับเว็บฝรั่ง โดยไม่มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยแนบไว้ให้
▬► http://esl.fis.edu/info/infofiles/content.htm 
▬► http://esl.fis.edu/info/infofiles/indexes.htm 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com