Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

English Conversation - Practice Makes Perfect

EnglishConversationPracticeMakesPerfect

English Conversation - Practice Makes Perfect
คลิก 
     หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้สำนวนภาษาสั้น ๆ ที่ฝรั่งเขาใช้พูดจากันเป็นธรรมชาติของเขา มาแจกแจงให้เราดู มีทั้งหมด 13 บท เช่น พูดแนะนำตัวเอง แนะนำคนอื่น แสดงความคิดเห็น ชอบ-ไม่ชอบ บอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่ คน สิ่งของ เปิดฉากการสนทนา พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ฯลฯ จริง ๆ แล้วหนังสือทำนองนี้เราก็เจอมาเยอะ แต่เล่มนี้น่าสนใจตรงที่ว่า แต่ละบทเขาเริ่มต้นด้วยบทสนทนาสั้น ๆ ในหัวข้อที่ตั้งไว้ แล้วก็หยิบวลี สำนวน collocation ในบทสนทนานั้นมาอธิบายแจกแจงพร้อมยกประโยคตัวอย่างให้เข้าใจจะ ๆ ตบท้ายบทด้วยแบบฝึกหัดและเฉลย สำหรับคุณครูที่สอนเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เข้าท่าทีเดียวครับ เพราะคำอธิบายของเขาสั้น ๆ ง่าย ๆ ตรงไปตรงมา เป็นกันเองดี

13chapters

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com