Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การเตรียมตัวเจอข้อสอบ Reading ทุกรูปแบบ

10section
สวัสดีครับ
     โดยทั่วไปในการทำข้อสอบ Reading เราอาจรู้สึกว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือศัพท์ ถ้ารู้ศัพท์เยอะก็ทำได้ดี ถ้าไม่รู้ศัพท์ก็ทำไม่ได้ แต่ผมอยากจะบอกว่า การทำข้อสอบ Reading เพื่อทดสอบความเข้าใจ มันมีอะไรมากกว่านี้ และการฝึกเรื่องนี้ก็มีประโยชน์มาก แม้แต่ต่อคนที่ไม่ได้เตรียมตัวสอบ
โดยผมขอให้ท่านฝึกไปพร้อมกับ eBook เล่มนี้
     "501 READING COMPREHENSION QUESTIONS"
      คลิก 
      หนังสือเล่มนี้ มี test ให้ท่านฝึก 10 บท หรือ 10 Section แต่ละ Section มี test ให้ท่านทำจำนวนข้อมากน้อยต่างกันไป ทั้งเล่มมีทั้งหมด 501 ข้อ มีเฉลยและคำอธิบายเฉลยของทุกข้ออยู่ที่ท้ายเล่ม
      ข้อสอบ Reading ที่ท่านเจอมักมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งคล้าย ๆ กับ 10 Sectionนี้ ท่านฝึกกับเล่มนี้เล่มเดียวเท่ากับเป็นการเตรียมตัวเจอข้อสอบ Reading ทุกรูปแบบ
      ส่วนท่านที่ไม่ได้เตรียมตัวไปสอบ หนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์ เพราะเนื้อหาทั้งหลายแหล่ที่ท่านจะเจอะเจอในการอ่าน ก็อยู่ใน 10 ลักษณะที่แสดงในหนังสือเล่มนี้แหละครับ
      แถมอีก 1 เล่ม
 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/1001_Vocabulary_and_Spelling_Questions.pdf 
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com