แนะนำ dharma-notebooks.blogspot.com

hamma notebook
♥ ขอแนะนำบล็อกนี้ รวบรวมธรรมะสั้น ๆ มากมายจากพระภิกษุหลายท่าน ดี ๆ ทั้งนั้นเลยครับ
http://dharma-notebooks.blogspot.com/
♥ และที่นี่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ
https://www.facebook.com/pg/buddhadasaarchives/photos/?tab=album&album_id=310319065534