เรียนภาษาอังกฤษ กับ ครูแบม

【1】พื้นฐานไม่มีเลย จะเรียนหรือฝึกพูดอังกฤษได้อย่างไร


【2】 และอีกเยอะที่นี่ เข้าไปเลือกคลิกเรียนได้เลยครับ
https://www.youtube.com/user/Bammirin